Polak srebrnym medalistą irlandzkiej edycji Spirit of Community

Już wkrótce polska młodzież poczuje w sobie Moc Działania w ramach I polskiej edycji programu Prudential Spirit of Community. Tymczasem, wielkie serce oraz zaangażowanie naszych młodych rodaków doceniane jest również poza granicami naszego kraju, m.in. w… Irlandii.

Bartek Karpiński, uczeń szóstego roku Casteleblayney College, znalazł się w wyjątkowym gronie 20 uczniów wyróżnionych w irlandzkiej edycji programu Pramerica Spirit of Community. Osobiste doświadczenia związane z przeprowadzką do zupełnie obcego kraju oraz zmierzenie się z nową kulturą, językiem i otoczeniem skłoniły go do podjęcia działań na rzecz osób imigrujących do Irlandii.

Początkowa bariera językowa nie przeszkodziła Bartkowi w aktywności na zajęciach pozalekcyjnych, podczas których integrował się z rówieśnikami, angażując się w lokalne inicjatywy społeczne. Chłopiec szybko stał się wzorem do naśladowania dla innych uczniów, między innymi dzięki aktywnemu uczestnictwu w licznych projektach charytatywnych, głównie w ramach Centrum Przedsiębiorczości w Castleblayney, z którym współorganizował wiele lokalnych wydarzeń kulturalnych. Bartek uczestniczył również w organizacji Marszu Zdrowia Psychicznego, zainicjowanego przez Irlandzki Związek Rolników oraz jest aktywnym wolontariuszem lokalnego kościoła parafialnego, organizującego m.in. cotygodniowe maratony dla mieszkańców miasteczka.

„Bartek to obowiązkowy, pomocny, a jednocześnie bezinteresowny chłopiec. Wszystkie jego sukcesy i osiągnięcia to zasługa właśnie tych cech charakteru” – powiedział Gerard Hand, dyrektor szkoły, w której uczy się młody Polak.

Osiągnięcia chłopca zostały zauważone i docenione przez jury irlandzkiej edycji konkursu Spirit of Community. Podczas finałowej gali wręczenia nagród, na której podsumowano działania młodych wolontariuszy, Bartek został ogłoszony srebrnym medalistą programu oraz otrzymał nagrodę pieniężną na rozwój dalszych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

 

Comments are closed.