Formularz zgłoszenia

Na wypełnione formularze czekamy do 30 listopada 2017 r.

Pobierz formularz w formacie PDF i wypełnij go czytelnie wspólnie z nauczycielem (najlepiej na komputerze).

Pobierz .PDF

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać przez nauczyciela i dostarczyć skanem na adres mocdzialania@pramerica.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Pramerica
Pramerica Moc Działania
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Dodatkowe informacje i wstępne zgłoszenie
Regulamin PRAMERICA MOC DZIAŁANIA