Informacje dla nauczycieli

Doceńmy dobro w młodych ludziach!

Młodzi ludzie mają w sobie ogromną odwagę i wiarę, że są w stanie zmienić świat. Ta  zdawałoby się  naiwność daje im energię do działania, a wyobraźnia, kreatywność i brak ograniczeń owocują fantastycznymi rozwiązaniami. Doceńmy wspólnie szlachetne postawy i nagrodźmy te inicjatywy, dzięki którym młodzi ludzie rozwijają się i czynią świat lepszym!

Jak zachęcić uczniów do wolontariatu?

Oto krótki poradnik, który możesz wykorzystać podczas lekcji wychowawczych lub po prostu wydrukować i przekazać uczniom, którzy chcą się angażować. Możesz również podzielić się poradnikiem z rodzicami podczas zebrań. Wolontariat to  wartościowy sposób na spędzanie czasu wspólnie z bliskimi i czynienie dobra tam, gdzie jest ono potrzebne.

POBIERZ PORADNIK

 

ZGŁOŚ UCZNIA DO PRAMERICA MOC DZIAŁANIA

Formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj

Jeśli chcesz zgłosić swoich podopiecznych-wolontariuszy wypełnij formularz, wydrukuj podpisz oraz podbij pieczątką szkolną, a następnie wyślij na adres:

Fundacja Pramerica
Pramerica Moc Działania
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Polska
mocdzialania@pramerica.pl

 

Jak promować program w szkole?

1Powiadom swoich uczniów o możliwości udziału w programie.
2Poinformuj i regularnie przypominaj o terminach nadsyłania zgłoszeń oraz innych istotnych sprawach związanych z programem.
3Zamieść plakat promujący program w odpowiednich, widocznych miejscach. Umieść informacje w gazetce szkolnej, w szkolnej witrynie internetowej oraz Waszych portalach społecznościowych.
4Poproś nauczycieli i pedagogów o zachęcenie kwalifikujących się uczniów do zgłaszania swojego udziału.
5Powiedz o programie podczas spotkań z rodzicami, szkolnych zebrań pedagogicznych oraz podczas wydarzeń organizowanych w Twojej szkole.