Informacje dla uczniów

Co to znaczy być zaangażowanym społecznie?

W każdym z nas jest dobro, którym możemy dzielić się, by zmieniać świat na lepszy. Zaangażowanie społeczne to wrażliwość na drugiego człowieka i otaczający świat, to także działanie w dobrej wierze oraz bezinteresowna pomoc. Jeśli jesteś wolontariuszem, wspierasz w pomocy inne organizacje, fundacje lub instytucje, angażujesz się w akcje ekologiczne lub zwyczajnie masz głowę pełną pomysłów na to, jak czynić świat lepszym, zgłoś się do programu!

Chętnie poznamy Ciebie, Twoje spojrzenie na świat i Twoją receptę na lepsze życie.

Twój formularz zgłoszenia

Pobierz formularz w formacie PDF i wypełnij go czytelnie wspólnie z nauczycielem (najlepiej na komputerze).
1Poprosimy Cię w nim o podanie podstawowych informacji o Tobie, w szczególności Twoich danych kontaktowych, informacji o Twojej szkole oraz danych kontaktowych Twoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2Następnie zostaniesz zapytany o swoje zaangażowanie w działalność społeczną. Opisz swoją motywację, wkład, wyzwania oraz rezultaty realizowanych prac.

 

3Przejrzyj ponownie i sprawdź wypełniony formularz. Potwierdź zgody rodziców na Twój udział w programie oraz zaakceptuj Regulamin Programu.

 

4Uzyskaj podpis dyrekcji szkoły lub nauczyciela prowadzącego program w Twojej szkole. Następnie wraz z nauczycielem prześlijcie do nas zgłoszenie.
5Informacja o Twoim zgłoszeniu zostanie wysłana e-mailem na wskazany w formularzu adres. Zgłoszenie zostanie poddane wstępnej weryfikacji.