Nasi Partnerzy

Program Pramerica Moc Działania jest organizowany przez Fundację Pramerica i Pramerica Życie TUiR SA we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Fundacja Pramerica

Od 2009 roku przy Pramerica Życie działa Fundacja Pramerica. Realizując swoją misję Fundacja otwiera umysły młodych na otaczający ich świat, przygotowuje do życia w świecie finansów i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem. Fundacja Pramerica angażuje się również w działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną, bo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest najcenniejsze: życie i zdrowie. A to wszystko z pomocą zaangażowanych i pełnych empatii wolontariuszy – pracowników, współpracowników i przyjaciół Pramerica Życie.
Więcej informacji na www.fundacjapramerica.pl

Pramerica Życie TUiR SA

Pramerica Życie TUiR SA należy do spółki Prudential Financial, Inc. (PFI) – jednej z największych instytucji finansowych na świecie o ponad 140-letniej historii.

W Polsce oferuje ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. Na rynku firmę wyróżnia wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie, a także najwyższe standardy obsługi. Pramerica Życie daje Klientom realne oparcie finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chroni to, co dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać więcej z życia. Firma tworzy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój potencjał i osiągać sukcesy.

Więcej informacji na www.pramerica.pl
Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązana w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.

Programy realizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Edukując poprzez działanie, fundacja oferuje wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy oraz stara się rozwijać umiejętność krytycznego myślenia i kształtować aktywny stosunek do życia.

Fundacja realizuje 12 programów i projektów dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach których organizowane są ogólnopolskie konkursy. Uczestnicząca w nich młodzież ma możliwość reprezentowania Polski podczas międzynarodowych edycji programów.

Więcej na www.junior.org.pl

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham)

Założona w 1990 roku, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, niezmiennie pozostaje wiodącym głosem międzynarodowego biznesu w Polsce, obecnie AmCham zrzesza ponad 300 firm z udziałem kapitału amerykańskiego, reprezentujących różne sektory gospodarki, a jego celem jest stworzenie platformy dyskusji i wymiany doświadczeń dla międzynarodowych inwestorów.

Otrzymane przez AmCham wyróżniania, takie jak Honorowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego RP lub Polski Medal Honorowy pokazują wyraźną rolę stowarzyszenia w budowaniu dobrze prosperującej gospodarki w Polsce. Warte podkreślenia jest również aktywne wsparcie i zaangażowanie na rzecz inicjatyw społecznych i edukacyjnych, czego przykładem może być organizowany przez AmCham konkurs Student Essay Contest, nagradzający najlepszych, młodych eseistów czy program mentoringowy „30 under 30” skierowany do utalentowanych menedżerów poniżej 30 roku życia, jak również akcje charytatywne organizowane przez program AmCham Charity Drive.

AmCham objęła honorowym patronatem program Pramerica Moc Działania.

Więcej informacji na stronie www.amcham.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od 1993 roku wspiera i inicjuje działania, przyczyniające się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń w Polsce. Działania Fundacji opierają się przede wszystkim na zarządzaniu programami edukacyjnymi, jak również na współpracy międzynarodowej, m.in. poprzez wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży. Jest to jedyna w naszym kraju instytucja z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu edukacyjnymi programami europejskimi. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Fundacja jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym, do których zaliczają się m.in. EDUinspiracje, European Language Label oraz selfie+. Ponadto angażuje się w koordynację programów, promujących wolontariat i aktywną działalność młodzieży, czego przykładem może być program „Młodzież w Działaniu”, działający w latach 2007-2013 oraz akcje w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu w 2001 roku, podsumowane wydaniem publikacji „Hasło: Wolontariat!”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji objęła honorowym patronatem program Pramerica Moc Działania.

Więcej informacji na stronie www.frse.org.pl

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu działa przy Uniwersytecie Warszawskim od 2013 roku. Tworzy projekty, dzięki którym społeczność akademicka może się integrować i nawiązywać współpracę z otoczeniem. Spotykają się tu ludzie z różnym doświadczeniem, by wymieniać się wiedzą, doskonalić swoje umiejętności oraz wspierać działania organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu objęło honorowym patronatem program Pramerica Moc Działania.

Więcej informacji na www.wolontariat.uw.edu.pl

Miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy”

Miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy” to główny nośnik raportów, rankingów i informatorów edukacyjnych. Magazyn patronuje wielu wydarzeniom i inicjatywom służącym ambicjom edukacyjnym Polaków; uczniów, maturzystów, studentów i absolwentów. Najpopularniejsze działania to akcje Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!.

To jedyny ogólnopolski magazyn publikujący wielokryterialne rankingi edukacyjne – w tym: Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, Ranking STEM, Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów w tym najnowszy – Ranking Studiów Inżynierskich, Ranking Programów MBA.

„Perspektywy” uznane zostały przez Instytut Monitorowania Mediów,obok „Forbes”, za najbardziej opiniotwórczy miesięcznik dekady 2004-2013 r. Pismo regularnie jest liderem opiniotwórczości mediów – dystansującym innych wydawców o „kilka długości” – w miesiącach publikacji kolejnych rankingów.

Redakcja „Perspektywy” objęła honorowym patronatem program Pramerica Moc Działania.

Więcej informacji na www.perspektywy.pl/portal

Cogito

„Cogito” to ogólnopolski miesięcznik dla młodzieży w wieku 15-19 lat, który pomaga uczniom zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nauką w liceum, wyborem dalszego kształcenia  i pewnym wejściem w dorosłość.  Oprócz treści, inspirujących do działania i odkrywania własnych pasji, każdy numer zawiera rzetelne informacje o uczelniach wyższych  w Polsce i za granicą, jak również o rynku pracy młodych.
Redakcja wspiera również  inicjatywy, promujące aktywną postawę propospołeczną młodzieży w wieku szkolnym, do których należą m.in. „Wolontariusz Roku” czy „Mądrze pomagam”. Redakcja „Cogito” objęła honorowym patronatem program Pramerica Moc Działania.

Więcej informacji na www.cogito.com.pl