O programie Pramerica Moc Działania

Program Pramerica Moc Działania wyróżnia i nagradza uczniów szkół aktywnych i zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności.

Ta szczególna inicjatywa jest wyrazem uznania dla młodych osób, które wykazują szlachetne postawy i bezinteresownie działają na rzecz potrzebujących. Laureaci programu mogą wziąć udział w rozwijających warsztatach, a także otrzymują atrakcyjne nagrody.

Program Pramerica Moc Działania jest współorganizowany przez Pramerica Życie TUiR SA, Fundację Pramerica w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Pierwowzorem naszego programu jest inicjatywa The Prudential Spirit of Community, która realizowana jest od ponad 20 lat w wielu krajach na świecie, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez Prudential Financial, Inc (PFI).

Pakiety informacyjne dotyczące uczestnictwa w programie są rozpowszechniane w szkołach we wrześniu każdego roku.

 

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązana w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.