Zgłoszenia

Ogólne zasady zgłoszenia

Program Pramerica Moc Działania został powołany nie tylko po to, by wybrać i nagrodzić laureatów. Jego równie istotnym celem jest umożliwienie zainteresowanym szkołom skutecznego wyróżnienia swoich uczniów, którzy aktywnie angażują się w wolontariat. Osoby te, poprzez swoją prospołeczną postawę, stanowią doskonały wzór godny naśladowania przez swoich rówieśników.

Program Pramerica Moc Działania startuje w każdym roku we wrześniu.

Dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący może nominować maksymalnie 2 uczniów, którzy wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby społeczne.

Komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora programu Pramerica Moc Działania, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz instytucji edukacyjnych, wyłoni 12 laureatów programu, wśród których wskaże zdobywców nagrody głównej.

Regulamin PRAMERICA MOC DZIAŁANIA