Zgłoszenia

Ogólne zasady zgłoszenia

Program Pramerica Moc Działania został powołany nie tylko po to, by wybrać i nagrodzić laureatów. Jego równie istotnym celem jest umożliwienie zainteresowanym szkołom skutecznego wyróżnienia swoich uczniów, którzy aktywnie angażują się w wolontariat. Osoby te, poprzez swoją prospołeczną postawę, stanowią doskonały wzór godny naśladowania przez swoich rówieśników.

Program Pramerica Moc Działania startuje w każdym roku we wrześniu.

Dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący może nominować maksymalnie 2 uczniów, którzy wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby społeczne.
Aby wziąć udział w programie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy, podpisać go i wysłać na adres:

Fundacja Pramerica
Pramerica Moc Działania
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
mocdzialania@pramerica.pl

Komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora programu Pramerica Moc Działania, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz instytucji edukacyjnych, wyłoni 12 laureatów programu, wśród których wskaże zdobywców nagrody głównej.

 

Regulamin PRAMERICA MOC DZIAŁANIA

Formularz zgłoszenia